Energia Tootmine

Koostootmisseade GFE45 toodab elektrienergiat puiduhakkest, mis seadme reaktoris, 1000 kraadise temperatuuri juures, hapnikuvaeses keskkonnas, gaasistatakse. Puugaas jahutatakse, sellest filtreeritakse kuivfiiberfiltriga välja tahmaosakesed ning suunatakse sisepõlemismootorisse, mis käitab 45kW elektrigeneraatorit. Sisepõlemismootori veesärgist ning gaaside jahutamisel tekib jääksoe, mis on mõistlik kasutada ära objektil kohapeal.

GFE45 Energia Koostootmine

Koostootmisseadme GFE45 eelised

"I have done gasification research and development at VTT Technical Research Centre of Finland Ltd since 1981, Volter's gasifier is the first ideal working downdraft gasifier that I have come across. 
THE BEST GASIFICATION TECHNOLOGY, BEST EFFICIENCY AND LONGEST LIFE-CYCLE. Congratulations!"

Esa Kurkela, Development manager at VTT Gasification and Gas Cleaning Technologies

 

TÕRVAVABA LAHENDUS

Puidu gaasistamise süsteemide enamlevinud kitsaskohaks on energiatootmise käigus tekkiv kleepuv tõrva sarnane jääkprodukt. Tänu Volter OY poolt patendeeritud tehnoloogiale on koostootmisseadme GFE45 pürolüüsprotsess täielikult tõrvavaba. Lisaks on kogu GFE45 seade varustatud tipptasemel täisautomaatse energiatootmisprotsessi jälgimissüsteemiga, mis hoiab ära võimalikud kõrvalekalded, ennetab aegsasti probleemide tekkimist ja vajadusel sulgeb kogu süsteemi vältimaks selle kahjustamist. Süsteem käivitub samuti automaatselt tootmisprotsessi normaliseerumisel. Eelnimetatud lahendused tagavad seadme aastaseks tööajaks rohkem kui 8000 tundi.

GFE45 - Tõrvata Lahendus
GFE45 - Madalaim Kütusekulu

Madalaim kütusekulu

GFE45 tarbib  võrreldes teiste puidu gaasistamise süsteemidega ouliselt vähem hakkepuitu - tootes täisvõimsusel töötades iga tund 165kW energiat vaid 38kg hakkepuidust.  GFE45 hakketarve on ühes ööpäevas 4,5m³, mis teeb kuu tarbeks 135m³ hakkepuitu. Eraldi tasub väljatoomist, et energia koostootmine läbi GFE45 puidu gaasistamise on 10,6% efektiivsem kui puidu põletamine hakkekatlas. Seetõttu väidame, et kõige mõistlikum energiatootmine on koostootmine!

 

TÄIUSTATUD AUTOMAATIKA

GFE45 koostootmisseadmes on kasutusel Schneider Electric automaatika, mis koostöös loodud pilvelahendusega Tosibox annab võimaluse jälgida ja juhtida täielikult kogu süsteemi üle Interneti, kasutades selleks üks kõik millist nutiseadet. Automaatika uusimaks täienduseks on GFE45 elektriline külmkäivitus distantsilt. Kasutajamugavuseks loodud pilveplatvorm Volter Space on oluline vahend seadme omanikule, andes hea ülevaate kogu seadme tööprotsessist, toodetud ja tarbitud energiahulgast, luues võimaluse andmete hõlpsaks analüüsiks ning säilitades neid aastakümneiks. Vajadusel saab koostootmisseadme GFE45 töövõimsust kas manuaalselt või automaatselt reguleerida vahemikus 30-100% ja soovikorral panna isegi tööle nn saare lahendusena ehk off grid. 

GFE45 - Täiustatud Automatsioon
GFE45 - Jõuline Mootor

JÕULINE MOOTOR

 • AGCO SISU 8,4L 6 silindrit
 • rasketööstuse diiselmootor, täiustatud töötamaks puugaasil
 • tööreziim tühikäigul 1500rpm
 • esmane hooldus 31200h

GFE45 seadme tootja koos maailma tundud brändi AGCO-ga on välja töötanud erilahendusena käsitsivalmistatud rasketööstuse diiselmootori, mis on AGCO poolt ümber ehitatud töötama puugaasil. Sisepõlemismootor töötab tühikäigul st. konstantselt 1500 pöördel, mis on mootori ideaalne tööreziim. Paigaldatud mootorid on töötanud probleemideta üle 10 aasta ning tänaseks pole ükski neist vajanud hooldust väljaspool hooldusvälpa.

 

KVALITEETNE TEHNIKA JA PIKK ELUIGA

Koostootmisseadme GFE45 pika eluea, mis on minimaalselt 20a. ja töökindluse tagab patendeeritud pürolüüskamber puugaasi tootmiseks, roostevaba töökeskkond ning komponendid maailma tipp brändidelt: Volter, ABB, AGCO SISU, Belimo, Alfa Laval, Kamstrup, Grundfos, MANN FILTER, Mobli, Schneider Electric, Siemens, Bosch jpt.

Kõik see hea on ka pakendatud väga hästi. Volter OY poolt toodetav GFE45 koostootmisseade võitis 2016 aastal PLOOTU FENNICA poolt välja antava tööstusdisaini auhinna "vuoden ohutlevytuote ja teollisuussarjan voitaja". 

2017 aprillis pälviti koostootmisseadmele Iirimaal tunnustus kui "Best Renewable Product".

GFE45 - Kvaliteetne Tehnika
GFE45 - 10 CHP rohelise energia koostootmisseadet

ENERGIAMAHU KASVATAMINE

Suurema energiavajaduse puhul paigaldatakse mitu seadet järjestikku töötama, et piisav hulk vajalikku soojus- ja elektrienergiat toota. 
Näitena, Eesti kõige suurem ettevalmistamisel olev projekt on 22 koostootmisseadmega, tootmisvõimsus kuni 1MW elektrienergiat.

Inglismaal Herefordis toodetakse 10 GFE45 koostootmisseadmega aastas 3960MWh elektri- ja 9900MWh soojusenergiat.

AJALUGU

1839 aastal avastatud puugaasistamise tehnoloogia oli 20. sajandi alguses alternatiiviks fossiilsele transpordis kasutatud kütusele, mis muidu üsna vaevalisi teid pidi Skandinaaviasse jõudis. Paraku vajus puugaasistamise tehnoloogia peale teist maailmasõda unustuste hõlma.

1997.a. taasavastas Soome praegune peaminister Juha Sipilä puugaasi tootmise tehnoloogia ja asus sellega eksperimenteerima. Esmalt ehitas ta Chevrolet “El Caminost” toimiva puugaasigeneraatoriga ökoauto, millele pani nimeks “El Kamina”. Tänaseks on sellest hobist kasvanud välja ettevõte nimega Volter OY, mis toodab puugaasil töötavaid maailma efektiivsemaid ja kompaktsemaid koostootmisseadmeid ning turustab neid läbi edasimüüjate üle maailma.

GFE45 - Ajalugu
GFE45 - Protsessi Joonis
100% ROHELINE

Puidu kasutamine energia tootmises on väga keskkonnasõbralik, kuna kogu ringprotsess on CO2-neutraalne. See tähendab, et puidu põlemisel vabaneb atmosfääri samapalju CO2-te, kui seda seovad samaväärse puidumassi kasvamisel puud fotosünteesi käigus. Metsa jäänud puust vabaneb mädanemisprotsessi käigus analoogne kogus CO2-te, kui puidust energia tootmisel. Eelnevast tulenevalt on mõistlik puidust toota energiat, kuna selle lihtsalt metsa mädanema jätmisel vabaneks kasutult atmosfääri sama kogus CO2-te kui puidust põletamise või gaasistamise abil kasumliku energia tootmisel.

Koostootmisseade GFE45

Väljund

 • 40kW elektrienergiat (400V, 50Hz)
 • 100kW veepõhist soojusenergiat:
  82kW mootori veesärgi ja heitgaaside jahutamisest
  18kW puugaasi jahutamisest
 • 20kW õhupõhist soojusenergiat:
  Mootori   jahutamisel   tekkiv   õhupõhine   soojusenergia temperatuuril 45°C 10 000m³/h
 • Energia väljundvõimsuse reguleerimine vahemikus 30-100%, "Stand-by" režiimi võimalus
 • Soojatrassiühendused: DN40

Seadme Mõõdud

 • Pikkus: 4820mm
 • Laius: 1270mm
 • Kõrgus: 2500mm
 • Kaal: ~4500kg
 • Jalajälg: 6,12m²

Hakkepuit

 • Kõik regioonis kasvavad puuliigid
 • Niiskus: eelkuivatussüsteemiga hakkehoidlaga energialahenduse puhul <50%
 • Kütuse fraktsioon: 60mm sõelaga
 • Hakke tarbimine: 1,5-4,5m³/24h, 11,4-38kg/h

Riistvara

 • Puugaasimootor: AGCO SISU Power 8,4l, 6 silindrit, ülelaadimiseta
 • Generaator: ABB M2BA 225 SMB4, 3-faasiline induktsioonmootor, 45kW, õhkjahutus
 • Automaatika: Schneider Electric PLC, 5,7’’ puutetundlik ekraan, GSM teated, juhitavus ja jälgimine üle interneti
 • Suruõhk: 4 Nl/s, 8 bar, klass 5
 • Roostevaba töökeskkond

Eelkuivatussüsteemiga Hakkehoidla

 • Hakke ette kuivatamiseks suunatakse hakkehoidlasse koostootmisseadmest GFE45 õhupõhine soojusenergia
 • Hakkehoidla mõõdud ja mahutavus: vastavalt kliendi soovile
 • Täisautomaatne hakkehoidla täitmine (puhuri või tigukruvide abil) ja hakke etteanne koostootmisseadmesse (liikuvpõrand ja tigukruvid)

Biosüsi

 • Biosöe kogus: <500l nädalas
 • Biossöe automaatne ärastus 1m³ Big-Bag kotti
GFE45 Koostootmisjaam

Hooldus

GFE45 koostootmisseadme korrektne hooldus kindlustab seadme pika eluea ning tagab riketeta töö. 

Kogu GFE45 tööprotsess on nutiseadmetes üle interneti jälgitav ning juhitav.

Koostootmisseadme GFE45 hooldustöid teostatakse sisepõlemismootori töötundide järgi. Sagedasemate hooldustöödega nagu tuhakoti vahetamine, mootoriõli ja filtrite vahetamine ning vajadusel kondensveepaagi tühjendamisega saab seadme omanik ise hakkama. Garantiiperioodil hooldavad GFE45 koostootmisseadmeid Green Fuel Energy sertifitseeritud spetsialistid. Peale garantiiperioodi on võimalik hoolduslepingut pikendada või läbida hoolduskoolitus. GFE hooldusmeeskond teostab töid üle terve Eesti.

Seadme hooldus nädalas

0,5-1 tund
Big-Bag koti vahetus, mootoriõli taseme kontroll, kondensatsiooni veepaagi tühjendamine jm.

Seadme hooldus kuus

4 - 6 tundi
Liikuvate osade määrimine, mootoriõli vahetus, mootori õlifiltrite vahetus jm.

Seadme hooldus aastas

110 tundi
Pürolüüskambri hooldus, puugaasi filtri vahetus, mootori kompressiooni mõõtmine jm.

GFE45 - Green Fuel Energy OÜ

Hakkepuit

Koostootmisseade GFE45 on 100% CO2 neutraalne ning puidu gaasistamine on erinevalt puidu põletamisest metsa mõistlik väärindamine.

GFE45 hakkepuit fraktsioon
KÜTUS:

Keemiliselt töötlemata puidu hake, niiskusega kuni 40%

GFE45 SEADME KÜTUSEKULU:

Seade tarbib 1,5-4,5m³ hakkepuitu vastavalt
seadme töövõimsusest

KÜTUSE ETTEANDMINE:

Täisautomaatne, tigutransportöör

EELKUIVATUSEGA PUIDUHAKKE MAHUTI: 

Seadme väline, mõõtmed sõltuvalt kliendi eelistustest

GFE45 hakkepuit