50% soodsam elekter ja tasuta soe

Widget Image

Tavatarbimine

Elektrivõrgust
0,098€/kWh x 27697kWh = 2714,3€ kuus 

Soojatrassist
0,049€/kWh x 69243kWh = 3392,2€ kuus

Energiamaksumus kokku 6106,5€ kuus

Widget Image

Üks GFE45 Seade

Elektrienergiat (40kW)
0,048€/kWh x 27697kWh = 1329,5€ kuus

Soojusenergiat (100kW)
0,000€/kWh x 69243kWh = 0€ kuus

ENERGIATOOTMINE GFE45’GA 1329,5€ KUUS

KOOSTOOTMISSEADMEGA GFE45 SÄÄSTAD IGA KUU 5777€*

* Igakuist säästu mõjutavad energiatarbimise maht, tsüklilisus või stabiilsus ning alternatiivse kWh lõppmaksumus.

Koostootmisseadme tasuvus on üldjuhul 3-7 aastat.

Projekti käik

Green Fuel Energy pakub koostöös partneritega ka seadme renti.

Oleme abiks leidmaks erinevaid toetus- ja finantseerimisvõimalusi koostootmisseadme GFE45 saamiseks.

GFE45 Eelised

Elekter ja soojus korraga

Kompaktsus, mobiilsus ja kohaldatavus

Kaasaegsed off-grid toimimist võimaldavad lahendused

Sõltumatu katkestustest ja ilmast

Sõltumatu energiavahendajatest

Puuduvad elektrienergia võrgutasud

Riigipoolsed koostootmistoeused

Elektri võrkumüügi võimalus

Loodussäästlik, 100% roheline

Soodne kodumaine hake

Energia väljundvõimsus automaatselt reguleeritav 30% kuni 100% ulatuses

GFE45 - Green Fuel Energy OÜ