Widget Image

Ettevõtlus

Tootmishooned, spad ja ujulad, ärihooned, hotellid

Widget Image

Kinnisvara Arendus

Tehnopargid, büroohooned, korterelamud, elamurajoonid

Widget Image

Põllumajandus

Karjakasvatused, kasvuhooned, viljakuivatid, farmid

Widget Image

Avalik Haldus

Lasteaiad, koolimajad, vallahooned, spordihooned

Võrdlus

GFE45 koostootmisseade toodab taastuvast biomassist
90MWh -7 260MWh elektrienergiat ja 495MWh -18 150MWh soojusenergiat aastas.

Sama koguse energia tootmine alternatiivse tootmislahendusega:

Green Fuel Energy

TÄISLAHENDUS

Green Fuel Energy on oma klientidele abiks energialahenduse loomise igal etapil - projektidokumentide koostamisest kuni energialahenduse hilisema hoolduseni.

ÜHEKSA KORDA MÕÕDA, ÜKS KORD LÕIKA

Energialahenduse loomine

Koostootmisseadme GFE45 energialahenduse loomiseks koos kõikide lubadega kulub keskmiselt 6 kuud. Riigi poolse taastuvenergia toetuse saamiseks, järgnevaks 12 aastaks, on oluline alustada GFE energialahenduse projektiga esimesel võimalusel. Oleme Teile GFE45 energialahenduse loomisel ja käivitamisel, projekti kõikidel ettappidel igati abiks.

Widget Image

Personaalne Tasuvuskalkulatsioon

Widget Image

Vajalikud Dokumendid ja Kooskõlastused

Widget Image

Elektri Põhivõrguga Ühendamine

Widget Image

Ehitusprojekti Koostamine

Widget Image

Energialahenduse Rajamine

Widget Image

Soodsa Energia Koostootmine