VÕTA MEIE EKSPERDIGA ÜHENDUST

Kasutame metsa otstarbekalt ja jätkusuutlikult

GFE45 puhul on tegemist innovaatilise CO2 neutraalse koostootmisseadmega, milles toimub hakkepuidu gaasistamine mitte põlemine. Koostootmisseade GFE45 on parim lahendus elektri- ja soojakulude vähendamiseks ning rohelisema maailma edendamiseks.

Jatkusuutlik metsa kasutus 2Miks kasutada energia tootmiseks taastumatut energiallikat nagu põlevkivi või nafta, kui meil on rohkelt taastuvat: kodumaine puit. 

Elektri ja soojuse koostootmisel pole Eestis hakkepuidule alternatiive, see on rahaliselt kõige soodsam ja samas ka keskkonnasõbralik. 

Green Fuel Energy koostoomisseade toodab hakkepuidust elektri- ja soojusenergiat. Seadmes ei toimu hakkepuidu põletamist vaid gaasistamine, mistõttu on protsess CO2 neutraalne ja 100% roheline.

Väärtusliku metsa põletamise otstarbekus energia tootmiseks on aktuaalne teema. Metsanduse arengukavas aastani 2020 on sätestatud, et Eesti metsamajanduse elujõulisuse tagamiseks on ette nähtud 12–15 miljoni tihumeetri metsamaterjali kasutamine aastas, millest tegelik kasutamise määr on alla 10 miljoni tihumeetri. Iga miljon tihumeetrit kasutusele võetud puitu loob ligikaudu 2400 töökohta, mis leevendab teist aktuaalset probleemi: tööpuudust maapiirkondades. Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Ants Eriku väitel on erametsanduses samasugune kriis nagu põllumajanduses – hind madal ja nõudlus väike. Miks lasta puidul metsas mädaneda, kui sellest saaks teenida tulu! 

Kuigi inimesed kipuvad sageli ohkama, et varsti meil metsa polegi, sest kõik puud saavad maha raiutud, on Eesti Erametsaliit seisukohal, et viimased 20 aastat on raietööga just vastupidi liiga vähe tegeldud. Ants Erik lisab, et tänu alla soovitava raiemahu majandamisele oleme täna olukorras, kus erametsades on küttepuuilmelisi puistuid 100 miljoni tihumeetri jagu ja sellest 50 miljonit tihumeetrit vajaks kohe raiumist, kuid tegelikult raiutakse praegu samailmelisi puistuid ainult kaks miljonit tihumeetrit aastas. «Kasutamata puitu on kuhjunud nii palju, et «järele raiuda» on seda võimatu ja tõenäoliselt kõduneb ära umbes pool küpsenud puistutest,» hindas Ants Erik praegust raiskamise ulatust.

Green Fuel Energy aitab nii kaudselt kui ka otseselt lahendada neid probleeme. GFE 45 koostootmisseadme näol on tegemist innovaatilise hakkepuidust energia tootmislahendusega, mis kogub üha rohkem tähelepanu ja suuremat nõudlust Eesti energiamaastikul. 

Paigaldades Green Fuel Energy koostootmisseadmed alandad energiakulusid ning aitad kaasa nii Eesti majandusele kui ka töökohtade loomisele!

UUDISTE ARHIIV