6 põhjust, miks eelistada GFE45 koostootmisseadet

Green Fuel Energy esindab Volter OY rohelise energia koostootmistehnoloogiat. Müüb koostootmisseadmeid, mis toodavad elektri- ja soojusenergiat hakkepuidu gaasistamise teel. Koostootmisseadmed on mõeldud 500-100 000m2 objekti aastase energiavajaduse tagamiseks. GFE45 koostootmisseadmega toodetud 1kWh maksumus on vaid 1,27 senti, olles keskmise tarbija energiamaksumusega võrreldes 3-9 korda soodsam. Toome välja 6 peamist põhjust, miks eelistada energiakulude vähendamiseks just GFE45 koostootmisseadet.

1) Elektri- ja soojusenergia samaaegne tootmine 24/7

Ainuke mõistlik energiatootmisviis on koostootmine. Üks GFE45 koostootmisseade toodab tunnis kuni 40kW elektrienerigat ja 100kW veepõhist soojusenergiat ning seda kõike samaaegselt. Aastas teeb see kuni 332,3MWh elektri- ja 997MWh soojusenergiat (arvesse on võetud ka seadme hooldusaeg). Suurema energiavajaduse puhul saab seadmeid teineteise kõrvale paigaldades tootmismahtu hõlpsasti kasvatada.

2) Nutikas juhtimine

Tänapäeva inimesele on oluline mugavus ja aja kokkuhoid, mistõttu omab enamus meist vähemalt ühte nutiseadet ning kasutab igapäevaselt internetti. Niisamuti on GFE45 puhul tegemist nutiseadmega, mida on võimalik juhtida ja jälgida üle interneti, kasutades mobiiltelefoni, sülearvutit või tahvelarvutit. Seadme tootmisvõimsust saab vajadusel reguleerida vahemikus 30-100% või panna jälgima objekti elektri- ja soojustarbimist. Kogu protsess, alustades hakke ettekuivatamisest kuni inverteri juhtimiseni, on täisautomaatne.

3) Kompaktne energialahendus

Tänapäeval ei pea energia tootmine toimuma aeganäinud katlamajas vaid kasvõi ettevõtte ühes esinduslikumas ruumis. Modernse disainiga lauaarvutit meenutava GFE45 koostootmisseadme jalajälg on vaid 6,12m2. Lisaks seadmele vajab energialahendus ka hakkehoidlat. Eelkuivatussüsteemiga hakkehoidla standardlahendused on suurusega 60m3 ja 110m3. Kliendi soovi korral, objektist lähtuvalt, pakub Green Fuel Energy ka energia terviklahendust, luues nö “rätsepülikonna”.

4) Sõltumatus energiavahendajatest ja elektrikatkestustest

Ilmastikuolud mõjutavad suuresti elektrivõrgu tööd. Elektrikatkestused on paratamatult põhjustatud tugevatest tuultest, lumesajust, jäitest või äikesest, millest tulenevate rikete tõttu võivad mitmed tarbijad jääda elektrita ja tootmine seiskuda. Omades GFE45 koostootmisseadet saate olla sõltumatud eelpool nimetatud teguritest. Koosootmisseade GFE45 saab töötada nii on- kui off-grid energialahendusena. Off-grid lahendus võimaldab seadmel töötada saarelisena ehk ilma võrgu ühenduseta. Võrguühenduse olemasolul  on soovitav kasutada on-grid lahendust, kuna sel juhul saab ülejääva elektri võrku müüa ja lisatulu teenida.

5) CO2 neutraalne ja loodussõbralik

Euroopa Liidu tasandil on võetud selge suund üleminekule vähese CO2-heitega majandusele, mille tõttu järjest enam ettevõtteid liiguvad loodussõbralikuma tootmise poole. GFE45 koostootmisseadme tootmisprotsess on CO2 neutraalne – energiatootmine toimub kodumaisest taastuvenergiallikast – hakkepuidust. Tootmisprotsessi käigus paiskub õhku samapalju CO2’te kui seda on puit sidunud kasvamise käigus. GFE45 seadmega energia tootmisel tekkivat biosütt, on võimalik kasutada põllumajanduses maa rikastamiseks. GFE45 koostootmisseade aitab parandada ka hoone energiamärgist.

6) Seadme tootja: Volter OY

Koostootmisseadmete tootja on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõte Volter OY, mis sai alguse praeguse Soome peaministri Juha Sipilä soovist enda maakodule ise elektri- ja soojusenergiat toota. Tänaseks on tänu edasimüüjatele paigaldatud seadmeid üle maailma: Soome, Rootsi, Inglismaale, Iirimaale, Šotimaale, Austraaliasse, Jaapanisse, Kanadasse ning õige pea ka Eestisse. Koostootmisseadmetes on kasutatud tipptehnoloogiat, mis ei vea alt ega jäta kedagi külmaks – ja seda ka otseses mõttes. Kõik GFE45 koostootmisseadmes kasutatavad komponendid on toodetud Euroopas, millest 90% Skandinaavias.

BOONUS: Tasuvusaeg

Koostootmisseadme GFE45 tasuvus sõltub konkreetsest objektist ja sellest, kui palju kasutatakse ära seadme poolt toodetud energiast kohapeal. Näiteks, kui tarbitakse ära kogu toodetud elektri- ja soojusenergia, jääb GFE45 koostootmisseadme tasuvusperiood 3-4 aasta vahele.

Kui nendest põhjustest jäi väheks, saab selle kõik kokku võtta ühe lausega: GFE45 toodab elektrienergiat odavamalt kui elektrivõrgust ostes ja sealjuures on tarbimiseks soojusenergia tasuta.