Widget Image

50% soodsam elektrienergia ja tasuta soojus

GFE45 koostootmisseadmega toodetud elektrienergia lõppmaksumuseks on orienteeruvalt 5 senti kWh. Soojusenergia on koostootmise kõrvalprodukt ning seetõttu GFE45 seadmega tasuta.

Widget Image

GFE45 aitab pälvida rahvusvahelisi rohetunnustusi

Keskkonnasõbralik ja ülimalt tõhus GFE45 koostootmisseade aitab kaasa null- ja miinusenergia hoonete loomisele pälvides rahvusvahelisi tunnustusi nagu Breeam Excellent, 6 Star Green Star jpt.

Widget Image

kompaktseim energia koostootmine tänapäevases nutiseadmes

GFE45 koostootmisseade on mobiilne ja ei vaja oma tööks välisvõrkude olemasolu. See loob võimaluse viia elektrit ja soojust piirkondadesse, kuhu kaugküte ning elektrivõrgud ei ulatu ja nende välja ehitamine on ebamõistlikult kallis.

Koostootmisseade aastast 1997

GFE45 koostootmisseade töötab tõrgeteta ja toodab samas mahus energiat sõltumata puuliigist pea kõikidel kontinetidel.  
24/7, hoolimata ilmast ja aastaajast. Kanadast Austraaliani, Jaapanist Itaaliani.

Koostootmisseade GFE45

Koostootmisjaama protsessi joonis
 • 1839 leiutatud puugaasistamine tänapäevases nutiseadmes
 • Kuni 8250 töötundi aastas, 330MWh elektri- ja 825MWh soojusenergiat
 • Suurema energiavajaduse korral paigaldatakse mitu GFE45 seadet kõrvuti 
 • Väärindab kodumaist metsaressurssi, tootes 1m³ hakkepuidust 869kWh energiat
 • Tarbib tänu GFE eelkuivatussüsteemiga hakkehoidlale hakkepuitu niiskusega kuni 40%
 • CO2-neutraalne
 • Iga seade hoiab aastas kokku 1146t CO2 eriheidet (võrreldes põlvekivist koostootmistehnoloogial energia tootmisega)
 • Kompaktseim puiduhakkel töötav koostootmisseade turul
 • Ühildub hõlpsasti olemasoleva elekti- ja küttesüsteemiga
 • Lihtne hooldada, eluiga rohkem kui 20 aastat
 • Seadme tootja rahvusvaheliselt tunnustatud Volter OY

Uudised